Om du inte kan läsa detta HTML mail, vänligen klicka här.
AnmälanAvprenumereraTipsa en vänTill hemsidan
Ort: GöteborgDatum: 2015-10-27Sista anmälningsdag: 2015-09-23

Förstå och bemöta psykisk ohälsa

Helga Engqvist


Nästan dagligen läser vi om hur den psykiska ohälsan ökar i vårt samhälle. Vilket då kan innebära att du möter allt fler runt omkring dig som mår psykiskt dåligt. Det är inte alltid lätt att veta hur du ska förhålla dig till en person eller situation där du förväntas kunna förmedla trygghet och skapa ett bra möte er emellan.

Förstå och bemöta psykisk ohälsa är en grundläggande kurs för dig som i arbetet möter personer med psykisk obalans, det kan vara patienter, brukare eller anhöriga. Under dagen kommer du att lära dig mer om de vanligaste psykiatriska diagnoserna och hur du bäst bemöter och förhåller dig till de personer som är drabbade.

Det krävs inga förkunskaper inom området psykiatri utan kursen tar upp diagnoser och strategier för bemötande på en grundläggande nivå.

Ur innehållet

Introduktion till psykisk ohälsa
 • Hur ser utvecklingen ut i Sverige?
 • Vad är anledningen till att den psykiska ohälsan ökar?
 • Vad är skillnaden mellan psykisk sjukdom och psykisk ohälsa?
Hur du kan bli bättre förberedd i mötet med psykisk ohälsa
 • Tips på praktiska och mentala förberedelser
 • Hur hantera balansen mellan din yrkesroill och rollen som medmänniska?
Få kännedom om de vanligaste psykiska sjukdomarna
 • Kris, trauma och sorg
 • Depression och ångest
 • Psykossjukdom
 • Personlighetsstörning
Tips och råd för olika möten och situationer
 • Vad kan du göra när det är svårt att nå fram?
 • Hur öppnar du bäst upp ett samtal?
 • Konsten att kunna avsluta ett samtal
 • Stå ut i någons lidande

Fallbeskrivningar

Fallbeskrivningar varvas med föreläsning och kursdeltagarnas frågor

Målgrupp

Sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinsk personal inom hälso- och sjukvård samt kommunla och vård och omsorg. Lärare, förskollärare och personal inom elevhälsovård. Personal inom socialtjänsten.

Utbildare

HELGA ENGQVIST är pedagog, handledare och utbildare.
Helga är lärare och har lång erfarenhet av arbete inom det neuropsykiatriska området. Som föreståndare på ett LSS-boende de senaste sex åren har hon fördjupat sin erfarenhet inom området.

Helga har under åren utbildat sig vidare både inom ledarskap, autism och autismliknande tillstånd, samt nu senast som handledare. Ett genuint intresse för människor och deras potential till utveckling är viktiga motiv i Helgas arbete.

Helga är medarbetare hos Maria Bauer som är en av Sveriges främsta utbildare när det gäller bemötande av psykisk sjukdom samt Hot och våld. Hon undervisar enligt Maria Bauers unika pedagogik som skapar djupare förståelse och ger varje kursdeltagare möjlighet att utveckla strategier i mötet med psykisk ohälsa.

Utvärdering från tidigare kurser

"Föreläsaren var mycket kunnig och väl förberedd"

"Professionellt utarbetat material som på förhand delades ut innan start"

"Den fina balansen mellan fakta och verkliga händelser"

"Mycket intressant föreläsning. Jag fick konkreta tips på hur man bemöter personer med olika form av psykisk ohälsa"

Hålltider

09:00 Samling, registrering och kaffe
09:30 Start
12:00 Lunch
14:30 Kaffe
16:00 Avslutning

Pris

1 995 kr, exkl. moms
Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan kursstart.
Du kan alltid skicka ersättare vid förhinder.

Köra kursen på hemmaplan?

Utbildningen kan även genomföras direkt på er arbetsplats. Kontakta Ingela Lennander, ingela@kompetenstjanst.se, 076–943 37 30

Klicka här för anmälan
Kompetenstjänst AB
Hospitalsgatan 26
611 32 Nyköping
Tel 070-617 32 42 | 076-943 37 30
Org nr 556855-5717
E-post info@kompetenstjanst.se

Om du inte önskar fler nyhetsbrev, vänligen klicka här.