Fördjupa dina kunskaper med vår kompetensbank

Vad kul att du hittat hit och vill fylla på din kunskapsbank. Här hittar du information om ovanliga ämnen som ger värdefull kunskap.

Minska kulturkrockar genom förståelse av värderingar och fördomar

Det kan ses som enkelt att titta på andra kulturer och ifrågasätta dess sätt att vara, syn på världen och vad som anses vara normalt. Men vad är egentligen normalt?

Självmord och psykisk ohälsa – ett folkhälso-problem i Sverige

En myt som figurerar gällande suicid/självmord är tron att personen gör ett medvetet val i att avsluta sitt liv. En myt som saknar förståelse för den sjukliga processen och andra delar som styr en persons handling.

Att förstå sin egen utsatthet inom människovårdande yrken

I människovårdande yrken möter personalen dagligen människor vars utsatthet, starka känslor och upplevelse kan leta sig in i det egna medvetandet, som om det vore ens egna.

Förändringar i en organisation – viktiga steg för att lyckas

Hur genomförs ett lyckat förändringsarbete i en organisation och hur undviker man att falla ner i groparna längs med vägen? Det sista man vill ha är överkörda och osedda medarbetare.

Skapa service och bemötande i världsklass

Hur blir man världsmästare i service och bemötande? Det är faktiskt inte så svårt som man kanske kan tro. Med små enkla knep, som kanske till och med känns självklara, kan det gå från okej till service i världsklass.

Arbetslagsledaren är en chefsposition utan egentlig makt

Har du fått frågan om du vill ha uppgiften som arbetslagsledare? Eller har du redan tackat ja och funnit att det finns mycket som du kan behöva hjälp med för att kunna leda kollegorna på ett sätt som du och de trivs med?

Barn med utmanande beteende

Vad är barn med utmanande beteende och hur bemöter man dem bäst? I Kompetenstjänstpodden berättar specialpedagogen och läroboksförfattaren Britt-Inger Olsson djupare om hur broar mellan psykologi och vår egen konstitution fördjupar förståelsen om varför barnet reagerar som det gör och hur du kan bemöta det.

Öka tryggheten på arbetsplatsen med ett medvetet säkerhetstänk

På alla arbetsplatser finns det risk för hotfulla och rent ut sagt farliga situationer. Det som blir avgörande för hur en situation utvecklas är hur du reagerar och agerar, för att lösa en eventuell händelse. Genom mental visualisering kan säkerheten öka på arbetsplatsen.

Parasiter på arbetsplatsen

På nästan alla arbetsplatser, i nästan alla arbetslag finns de… Parasiterna! En del av dem använder dessutom skickliga strategier, vilket kan göra dem svåra att upptäckta. En sak har de dock gemensamt – de är omöjliga att missa i längden. Genom att undvika parasiter på arbetsplatser skapar du ett bättre arbetsklimat för alla!

Hitta din inre röst med målinriktat självledarskap

Självledarskap handlar om att kunna styra tankar och handlingar mot det som är viktigast. Att kunna reagera och fatta beslut mer medvetet än reaktivt. Men vad är viktigast och hur når vi dit? Hur finner vi vår inre röst för ett bättre självledarskap?

Motiverande samtal vid adhd och autism

Neuropsykriatiska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser. Två diagnoser som faller under NPF paraplyt är adhd och autism. Motiverande samtal är ett effektivt sätt att locka fram den inneboende kraften hos varje person, och tillsammans hitta styrkorna i diagnosen.

Så känner du igen och hanterar en rättshaverist

Har du någonsin stött på en person som det känns att du inte riktigt kan komma överens med? En person som är rätt påstridig och hela tiden vill hävda sin rätt?

Kompetenspodden

Du har väl inte missat Kompetenspodden som handlar om ovanliga ämnen som ger värdefull kunskap?

Till podden
hand med telefon