Öka tryggheten på arbetsplatsen med ett medvetet säkerhetstänk

Säkerhet på arbetsplatsen är viktigt, både för personal och för kunder. Med säkerhet menas inte bara larm, koder och skottsäkra väggar utan också hur man genom mental visualisering kan öka säkerheten på arbetsplatsen.

Mental visualisering för ökad säkerhet

På alla arbetsplatser finns det risk för hotfulla och rent ut sagt farliga situationer. Det som blir avgörande för hur en situation utvecklas är hur du reagerar och agerar, för att lösa en eventuell händelse.

Andreas Ring, föreläsare med över 10 års arbete inom polisen, menar att visualisering av olika risk- och hotfulla situation, gör att hjärnan minns tankar och kommer därför hitta lösningar snabbare när situationen väl sker. Detta kommer medföra till både bättre och lugnare agerande. Det kommer också öka trivseln och tryggheten på arbetsplatsen.

Det har gjorts undersökningar på människor, efter att det skett en riskfylld situation på deras arbetsplats, och resultaten visar att de personer som förberett sig mentalt generellt mår bättre, har lättare att ta sig igenom händelsen och de behöver inte vara sjukskrivna lika länge.

Bemöt hen som hen vill bli bemött

I serviceyrken arbetar man hela tiden med att se och bemöta kunder, kommunicera och läsa av. Att kunna gå människor till mötes på ett respektfullt sätt. Det ligger naturligt i yrkesrollen att arbeta med dessa delar och därför är det klokt att även plocka in ett medvetet säkerhetstänk. Att vara medveten om att en hälsning, blick eller leende ingår i ett säkerhetstänk. Det kan vara så att dessa små detaljer blir avgörande för om en riskfylld situation uppstår eller inte.

Ett tips är att bemöta kunder såsom du tror att de vill bli bemötta. Behandla inte andra såsom du vill bli behandlad, läs av och tyd hur de vill bli behandlade och agera därefter. På så sätt minskas risken för otrevliga kunder samt hotfulla situationer.

Jag istället för du

Ett annat effektivt sätt för att lugna ner situationen är att byta ut ”Du är” mot ”Jag upplever/ser”, när konfliktfyllda möten sker med en kund. I stället för att säga ”Du är arg” kan detta bemötas med ”Jag upplever att du är arg”. Detta minskar risken för fientliga kunder, vilket i sin tur ökar säkerheten på arbetsplatsen.

Kompetenspodden

Du har väl inte missat Kompetenspodden som handlar om ovanliga ämnen som ger värdefull kunskap?

Till podden
hand med telefon