Självmord och psykisk ohälsa – ett folkhälso-problem i Sverige

Enbart hälften av de personer som lider av depression söker vård i vårt land. I Sverige begår cirka 1 000 män och 500 kvinnor självmord varje år, vilket kan jämföras med 300 personer som dör i trafiken årligen. Den vanligaste dödsorsaken hos pojkar och unga män mellan 16-24 år är självmord.
– Depression är ett tillstånd på besök hos dig, som färgar dina tankar och känslor. Man upplever livet meningslöst just nu, men det är inte lika med att livet är meningslöst, berättar Eva Leander, sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri och psykoterapi med djupa depressioner och suicidalitet som specialområde.

En myt som figurerar gällande suicid/självmord är tron att personen gör ett medvetet val i att avsluta sitt liv. En myt som saknar förståelse för den sjukliga processen och andra delar som styr en persons handling.
– Det mest centrala är att komma ur den jobbiga situationen och att bli av med ångesten. Hos en suicidal person flyter gränserna ihop och konsekvenstänkandet försvinner. Allt fokuseras kring frågeställningarna om att komma ur lidandet. Det har ofta väldigt lite att göra med att man vill dö, utan enbart att man vill bort från det som är så tungt och besvärligt just nu, menar Eva.

Våga ställa svåra frågor

Har du tänkt ta livet av dig? Har du en plan för hur? Svåra frågor som kan vara tuffa att ställa, men som oftast upplevs som befriande att få svara på hos mottagaren.
– Var uppmärksam på om det sker förändringar i personligheten och om personens förhållningssätt till livet förändrats. Sover personen sämre, vaknar tidigt, ser ledsen ut, mer tystlåten eller inåtstängd? Var uppmärksam på vad örat hör, ögat ser men framför allt på det som inte sägs men som ändå finns där, menar Eva.

Viktiga frågor att ställa om det finns misstankar om suicidala tankar.

1. Lever du med självmordstankar?
2. Hur ser dessa tankar ut?
3. På vilket sätt påverkar dessa tankar dig?
4. Skrämmer tankarna dig?
5. Hur långt har du kommit i din planering för att ta ditt liv?
6. Har du valt plats?
7. Har du bestämt en tid?
8. Vill du ha hjälp?

Det finns hjälp att få

Det finns flera vägar att gå för att få hjälp med att komma ur en depression och suicidala tankar. Konkret går det att söka vård via vårdcentralen, för vidare behandling till specialistpsykiatrin eller genom att skriva en egenremiss via 1177.se.
– Självmord går att undvika, det är min absoluta uppfattning. Vi måste fånga upp människor tidigt och arbeta preventivt och genom tvärsektionell samarbetsform. Jag har mött människor några år efter avslutat behandlingsarbete, där 7 av 10 berättar att de inte kan förstå hur dessa tankar funnits och att de var i stånd att ställa till med en katastrof, berättar Eva.

Utbildning i tidig ålder kan vara nyckeln till förändring

Att begå självmord är ett folkhälsoproblem och någonstans bär vi alla ett ansvar när någon väljer att avsluta sitt liv genom suicid. Varför pratar vi inte mer om psykisk ohälsa och suicidala tankar? Är 1800-1900-talets strafföreläggande för försök till självmord så hårt ansatt av skam och skuld som gör att vi väljer att lägga locket på? Enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät är det cirka 5 000-100 000 personer i Sverige som bär på självmordstankar.
– Vi måste börja tidigt och arbeta med psykisk hälsa och sociala funktioner redan i skolan. Psykiatrin måste bli mer öppen och dela med sig av behandlingsarbetet där vi inkluderar fler samhällsfunktioner och yrkesroller som präster, poliser och sociala myndigheter, avslutar Eva Leander.

Kompetenspodden

Du har väl inte missat Kompetenspodden som handlar om ovanliga ämnen som ger värdefull kunskap?

Till podden
hand med telefon