Utbildningen ger dig kunskaper om bland annat din beteende- och kommunikationsstil och hur den påverkar andra och hur du genom aktivt lyssnande och ställa coachande frågor skapar engagemang, idéer och goda samtal. Du får också lära dig mer om vilka beteenden som bygger förtroende och hur du medvetet kan styra ditt sätt att vara på. Vi går igenom grunderna i grupputveckling, konflikthantering och effektiv kommunikation – kunskaper som stärker dig i din roll och gör dig tydligare. Du får med dig metoder, tips, verktyg och erfarenhetsutbyte för att lyckas både med det informella ledarskapet och den personliga utvecklingen. Läraren är certifierad coach och det coachande öppna synsättet sätter sin prägel på kursen.

Utbildningen, som är en mix av teori, samtal, reflektion och praktiska övningar, vänder sig till dig som har någon form av informell ledarroll och/eller arbetar med att samordna och koordinera. Den passar lika bra oavsett om du leder andra eller inte.

 • Utveckla ditt personliga och informella ledarskap
 • Förstå din egen och andras kommunikationsstil
 • Skapa gott samarbete och effektivitet genom tydlig kommunikation
 • Identifiera egna beteenden som hjälper eller hindrar
 • Hantera förändringar
 • Utveckla viktiga samtalsfärdigheter
 • Må bra och prioritera det viktigaste

Målgrupp

För dig som arbetar som administratör/samordnare i offentlig sektor.

Kursens innehåll

Administratörens/samordnarens roll i organisationen
 • Omvärldens påverkan på dig och din roll
 • Att lyckas med det informella ledarskapet
 • Att tydliggöra din roll och förväntningarna på den
Beteende- och kommunikationsstilar
 • Förstå din egen och andras stil
 • Att anpassa din stil när det behövs
 • Olika stilar – olika karaktärsdrag
 • Styrkor och fallgropar med respektive stil
 • Beteenden som bygger förtroende
 • Bestämma dina egna ledstjärnor
Leda och samordna
 • Visa mod och hantera egna tvivel
 • Sätta och ha mål som är tydliga
 • Mål som skapar egen balans
 • Få saker att hända, göra en plan
 • Förbereda, ge och få feedback
Goda samtal och möten
 • Välj hur du ser på andra
 • Lyssna aktivt
 • Utveckla din coachande förmåga – ställa bra frågor
 • Kommunikation och kroppsspråk
Möta och arbeta med andra i förändring
 • Olika typer av förändringar
 • Reaktioner att vara beredd på
 • Utanför komfortzonen – vad kan hända?
 • Kommunikation i förändring
Gruppers utveckling
 • Olika faser i en grupps utveckling
 • Vad gör att vissa grupper fungerar bra
 • Förstå och hantera konflikter
 • Förstå och använda olika konfliktstilar för att komma framåt
Att må bra
 • Vad får oss att må bra och känna ökad lycka enligt forskningen
 • Symptom att se upp med
 • Grundspänning, tilläggsspänning och situationsspänning
 • Förebygga och hantera stress
 • Att prioritera det viktigaste
Egen handlingsplan
 • Vad börja med, vad sluta med
Till anmälan

Kursen erbjuds vid följande tillfällen

 • Malmö 11 september - 12 septemberSista anmälningsdag: 2024-08-13
 • Stockholm 2 oktober - 3 oktoberSista anmälningsdag: 2024-09-03
 • Göteborg 13 november - 14 novemberSista anmälningsdag: 2024-10-15

...och online

 • 3 september - 4 september Sista anmälningsdag: 2024-08-27

Bengt Kallenberg

Bengt arbetar sedan 10 år tillbaka med utveckling av ledarskap och grupper. Han är civilingenjör med många års egen erfarenhet och chefs- och ledarpositioner inom större och mindre organisationer.

Han utbildar, leder seminarier och håller föredrag inom både privat och offentlig verksamhet. Bengt har också skrivit ett par böcker om ledarskaps- och grupputveckling.

Läs mer

Learning is everything

Kurs på plats

 • Dag 1
 • 09.00 Samling, registrering och kaffe
 • 09.30 Kursstart
 • 11.45 Lunch
 • 14.00 Fika
 • 16.30 Avslut första dagen
 • Dag 2
 • 09.00 Kursstart
 • 10.00 Fika
 • 11.45 Lunch
 • 14.00 Fika
 • 16.00 Avslut

Onlinekurs

 • Dag 1
 • 9.15 Inlogg på kurs
 • 9.30 Kursstart
 • 11.45 Lunchrast
 • 14.00 Rast
 • 16.30 Avslut första dagen
 • Dag 2
 • 9.00 Kursstart
 • 10.00 Rast
 • 11.45 Lunchrast
 • 14.00 Rast
 • 16.00 Kursavslut