Ur innehållet

 • Arbetslagsledarens uppdrag, ansvar och mandat
 • Arbetslagets uppdrag, prioriteringar och arbetsformer
 • Ledarskapets grunder. Jag – en ledare?
 • Att leda kolleger med ökat ansvar och delaktighet som mål
 • Mötesformer och mötesledarskap för effektiva arbetslagsmöten
 • Arbetslagets roll i skolans utvecklingsarbete och kollegiala lärande
 • Hur får vi ihop hela kedjan: rektor – ledningsgrupp – arbetslag – personal?
 • Faserna i en grupps utveckling (Wheelan m fl)

Utbildningen innehåller teoretisk genomgång, dialog och reflektion.

 

Målgrupp

Arbetslagsledare, utvecklingsledare och motsvarande samt även för skolledare och ledningsgrupper där arbetslagsledare ingår. Utbildningen passar både skola och förskola.

Utbildare

PETER FOWELIN. Peter är ledarskaps- och organisationskonsult och f.d. lärare med lång erfarenhet som utbildare, konsult och handledare i förskola och skola, bland inom ramen för det statliga Rektorsprogrammet. Han är också skribent om ledarskap, pedagogik m.m. i Pedagogiska magasinet, tidningen Chef & Ledarskap och på HRbloggen.se.
Peters utbildningar utgår såväl från aktuell skolforskning som från praktiskt tillämpbara lösningsorienterade metoder från Peters bok ”Från motstånd till möjlighet – att leda förändringsarbete i förskola och skola” (Lärarförlaget, 2017).

Till anmälan

Kursen erbjuds vid följande tillfällen

 • Stockholm 9 aprilSista anmälningsdag: 2024-03-12
 • Göteborg 28 majSista anmälningsdag: 2024-05-07
 • Stockholm 30 majSista anmälningsdag: 2024-05-08

...och online

 • 12 mars Sista anmälningsdag: 2024-03-05
 • 16 april Sista anmälningsdag: 2024-04-09
 • 23 maj Sista anmälningsdag: 2024-05-16

Peter Fowelin

Peter är ledarskaps- och organisationskonsult och f.d. lärare med lång erfarenhet som utbildare, konsult och handledare i förskola och skola, bland annat inom ramen för det statliga rektorsprogrammet. Han har också en bakgrund som skribent om ledarskap, pedagogik m.m. i Pedagogiska magasinet, tidningen Chef & Ledarskap och på HRbloggen.se.

Peters utbildningar utgår såväl från aktuell skolforskning som från praktiskt tillämpbara metoder från hans bok ”Att leda förändringsarbete i förskola och skola – från motstånd till möjlighet” (Lärarförlaget, 2024).

Läs mer

Learning is everything

 • 9.00 Samling, registrering och kaffe
 • 9.30 Kursstart
 • 12.00 Lunch
 • 14.00 Fika
 • 16.00 Avslut