Om vi ska förstå våra egna känslomässiga reaktioner i vård, omsorg, skola och socialtjänst behöver vi därför göra skillnad på organisatorisk utsatthet och existentiell utsatthet. Båda är viktiga att uppmärksamma. Organisatorisk utsatthet bör åtgärdas. Existentiell utsatthet måste förstås. Brister i organisation ska avhjälpas. Den brist som är kopplad till människors existentiella och psykologiska utsatthet behöver vi snarare lära oss att leva med, tolka och förstå. Ofta fastnar vi vid en och samma lyktstolpe, resursbristen, och letar där efter orsaken. Det är ju där det är ljust och lättfattligt! När vi letar på fel plats leder det ofelbart till konflikter i personalgrupper och en hög omsättning av enhetschefer utan att något förändras.

I föreläsningen presenteras ett antal psykologiska teorier som beskriver denna utsatthet och hur den hanteras på bästa sätt. Samma fenomen blir också belyst ur ett existentiellt perspektiv.

Vad har filosoferna och de skönlitterära författarna att lära personal inom kontaktyrken? Möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet

 • Ställföreträdande traumatisering
 • När bilden av människor förändras (och jag inte heller känner igen mig själv)
 • Imposter syndrom – Varför känner jag mig som en bluff? (när jag vet att jag inte är det)
 • Måste man vara perfekt för att arbeta med andra människor?
 • Tänk negativt! Och se bristen som en tillgång
 • Parallellprocesser – när klientens känslor blir mina
 • Svalkande likgiltighet – hur gör man?
 • Posttraumatiskt bitterhetssyndrom – den nya ohälsan på arbetsplatsen
 • Faran med cynism
 • Att ha Dostojevskij som handledare
 • Att arbeta med och för andra människor – det finaste man kan göra (och svåraste)
 • Bra strategier – och dåliga.
 • Hur förhåller jag mig till min brist och min kompetens

Målgrupp

Den här utbildningen riktar sig främst till de olika personalkategorier som arbetar med människovårdande yrken såsom till exempel inom: Skola, vård, omsorg samt socialtjänst.

Kursen erbjuds vid följande tillfällen

Online

 • 13 mars Sista anmälningsdag: 2024-03-07
 • 15 maj Sista anmälningsdag: 2024-05-08

Jakob Carlander

Jakob är leg psykoterapeut och före detta präst inom den psykiatriska vården i Uppsala. Han arbetar bland annat med handledning och organisationsutveckling och har skrivit böcker inom vård, omsorg och socialtjänst bl a ”Trygga och otrygga möten”, ”Starka känslor” och ”Att lämna svåra besked”.

Läs mer

Learning is everything

Onlinekurs

 • 9.15 Uppstart på zoom
 • 9.30 Kursstart
 • 12.30 Avslut