Vi går igenom hur olika beteendemönster kommer till uttryck i gruppen. Hur stress påverkar lärandet och hur anknytningsmönster och stress påverkar den växande hjärnan samt hur man kan hjälpa barn att utveckla ett positivt samspel.

Hur kan du som arbetar i förskolan utveckla ett förhållningssätt som förebygger psykisk ohälsa?

Målgrupp

Personal i förskolan.

Ur innehållet

 • Vad innebär enligt aktuell forskning ADHD, autism, trots och oro hos barn?
 • Hur visar sig ADHD/ADD, trotsbeteende, oro i förskolegruppen och i samspelet med kamrater?
 • Hur påverkas utveckling och lärande av impulsivitet och psykisk ohälsa?
 • Hur påverkar stress barns anknytning och den växande hjärnan?
 • Hur utvecklar vi samspel och lekgrupper i förskolan?
 • Hur kan jag som pedagog hjälpa barn att hantera affekter?
 • Hur kan vi utveckla ett förhållningssätt i förskolan som påverkar barnen positivt?
 • Hur tillämpar vi kognitiv metodik för att bryta negativa mönster?
 • Vad händer med mig som pedagog när jag utsätts för frustrationer och negativa känslor?

Kursen erbjuds vid följande tillfällen

Online

 • 10 april Sista anmälningsdag: 2024-04-03
 • 7 maj Sista anmälningsdag: 2024-04-30

Britt-Inger Olsson

Britt-Inger är specialpedagog och har specialpedagogisk påbyggnad inom tal, språk och kommunikation, gymnasielärare i psykologi och barn- och fritidskunskap, metodiklärare, läroboksförfattare samt utbildningskonsulent inom psykologi och specialpedagogik, handledare för pedagoger och chefer.

Läs mer

Learning is everything

Kvällstid

 • 17.15 Uppstart på zoom med Britt-Inger
 • 17.30 Föreläsning börjar
 • 19.00 Paus
 • 20.30 Avslut

Dagtid

 • 13.45 Uppstart på zoom med Britt-Inger
 • 14.00 Föreläsning börjar
 • 15.30 Paus
 • 17.00 Avslut