Att bli chef kan upplevas som en bekräftelse av det egna arbetet. Organisationen tror på mig och ser att jag kan tillföra arbetet något värdefullt. Jag får nya sammanhang, delvis nya kollegor och förhoppningsvis nya möjligheter.

Som chef nära verksamheten ska man också klä skott för och företräda en organisationsmodell som inte alltid tycks vara den bästa för uppdraget och som väcker personalens missnöje. Chefen får den otacksamma uppgiften att genomdriva nya förändringar när de gamla knappt hunnit bli rutiner. Chefen ställs även inför ledningens förväntningar och förhoppningar, personalens oro, misstänksamhet och missnöje från kunder, klienter och brukare.

Hur samtalar jag som chef med den personal, där vi har en gemensam uppgift att finnas till för en särskild grupp av människor och lösa speciella uppgifter, men där den anställde av olika anledningar inte klarar av att fullgöra sina uppgifter, går åt ett annat håll och på ett förlamande sätt kritiserar den egna verksamheten, kollegor och framför allt dig som chef?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som mellanchef i människovårdande yrken, där det motstånd du ställs inför går utöver det vanliga och förväntade.

Ur innehållet

 • Möta personal med känslomässigt undvikande beteende och postraumatiskt bitterhetssyndrom
 • När personal hotar med anmälan
 • Kränkande särbehandling
 • Att bli inspelad som chef
 • Så undviker du chefens fallgropar
 • Hur samtalar jag med den personal som istället för att ta till sig av ditt budskap, utsätter dig för beskyllningar, kritik och hotar med anmälningar och sociala medier?
 • Att överleva som chef och uppskatta mitt uppdrag
 • Inte vara rädd för sin egen brist
 • Ta hand om övrig personal
 • Så pratar du med kollegor runt en personal med destruktivt beteende
 • Hur den människovårdande miljön kan påverka personal på ett destruktivt sätt
Till anmälan

Kursen erbjuds vid följande tillfällen

Online

 • 10 december Sista anmälningsdag: 2024-12-04

Jakob Carlander

Jakob är leg psykoterapeut och före detta präst inom den psykiatriska vården i Uppsala. Han arbetar bland annat med handledning och organisationsutveckling och har skrivit böcker inom vård, omsorg och socialtjänst bl a ”Trygga och otrygga möten”, ”Starka känslor” och ”Att lämna svåra besked”.

Läs mer

Learning is everything

Online

 • 8.30 Uppstart på zoom med Jakob
 • 9.00 Kursstart
 • 12.00 Avslut