Ur innehållet

 • Självskadebeteenden
 • Varför man skadar sig själv
 • Hur olika självskadebeteenden relaterar till olika underliggande diagnoser
 • Behandling av olika självskadebeteenden

Målgrupp

Kursen vänder sig till skolsköterskor, skolkuratorer och lärare samt de som arbetar inom LSS boenden, HVB hem, gruppboenden och inom omsorgen.

Kursen erbjuds vid följande tillfällen

 • Göteborg 3 juniSista anmälningsdag: 2024-05-14

...och online

 • 5 april Sista anmälningsdag: 2024-03-26

Stefan Sandström

Stefan Sandström är leg psykolog och författare, verksam vid Sandström – psykologi & friskvård AB. Mer information om Stefan och hans verksamhet kan du hitta på http://www.spfab.se/

Stefan är också författare till många böcker, bland andra Hot och våld i vård omsorg och socialt arbete, Gothia förlag 2007 och Makten du har, Gothia förlag 2008.

Läs mer

Learning is everything

Kurs på plats

 • 9.00 Samling, registrering och kaffe
 • 9.30 Kursstart
 • 12.00 Lunch
 • 14.30 Fika
 • 16.00 Kursavslut

Onlinekurs

 • 9.15 Samling på zoom med Stefan
 • 9.30 Kursstart
 • 12.00 Lunchrast
 • 14.30 Rast
 • 16.00 Kursavslut