Ur innehållet

 • Självskadebeteenden
 • Varför man skadar sig själv
 • Hur olika självskadebeteenden relaterar till olika underliggande diagnoser
 • Behandling av olika självskadebeteenden

Målgrupp

Kursen vänder sig till skolsköterskor, skolkuratorer och lärare samt de som arbetar inom LSS boenden, HVB hem, gruppboenden och inom omsorgen.

Kursen erbjuds vid följande tillfällen

 • Stockholm 30 oktoberSista anmälningsdag: 2024-10-09

...och online

 • 27 september Sista anmälningsdag: 2024-09-19
 • 20 november Sista anmälningsdag: 2024-11-13

Stefan Sandström

Stefan Sandström är legitimerad psykolog och författare, bl.a. till den nyutkomna boken Spelmissbruk – missbruk av spel om pengar (Gothia, 2024). Stefan har 40 års erfarenhet av arbete med beroendeproblematik i Sverige och Finland.

Läs mer

Learning is everything

Kurs på plats

 • 9.00 Samling, registrering och kaffe
 • 9.30 Kursstart
 • 12.00 Lunch
 • 14.30 Fika
 • 16.00 Kursavslut

Onlinekurs

 • 9.15 Samling på zoom med Stefan
 • 9.30 Kursstart
 • 12.00 Lunchrast
 • 14.30 Rast
 • 16.00 Kursavslut