Utbildningsdagen fokuserar särskilt på bemötande av våldsbenägna individer i akuta situationer, men även på förebyggande arbete och systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att förstå hur våldsbenägna tänker och känner och hur detta är kopplat till deras beteenden.

Målgrupp

Socialtjänst, psykiatri, övrig sjukvård, HVB, och skolor.

Ur innehållet

 • Våld och hot på arbetsplatsen – en modell för systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Orsaker till aggressivitet
 • Droger som ökar aggressiviteten
 • Psykisk störning och våldsbenägenhet
 • Förebyggande arbete
 • Akuta situationer
 • Hjärnans funktioner i akuta situationer – parasympatikus och sympatikus.
 • Hur tänker, känner och agerar våldsbenägna i akuta situationer.
 • Konfliktmönster – hur konfliktnivån kan dämpas eller eskaleras.
 • Arbetsmiljölagstiftningen som gäller för hot och våld.

Kursen erbjuds vid följande tillfällen

 • Göteborg 26 aprilSista anmälningsdag: 2024-04-02

...och online

 • 10 juni Sista anmälningsdag: 2024-06-04

Stefan Sandström

Stefan Sandström är leg psykolog och författare, verksam vid Sandström – psykologi & friskvård AB. Mer information om Stefan och hans verksamhet kan du hitta på http://www.spfab.se/

Stefan är också författare till många böcker, bland andra Hot och våld i vård omsorg och socialt arbete, Gothia förlag 2007 och Makten du har, Gothia förlag 2008.

Läs mer

Learning is everything

Kurs på plats

 • 9.00 Samling, registrering och kaffe
 • 9.30 Kursstart
 • 12.00 Lunch
 • 14.30 Fika
 • 16.00 Kursavslut

Onlinekurs

 • 9.15 Uppkoppling på zoom
 • 9.30 Kursstart
 • 12.00 Lunchrast
 • 14,30 Rast
 • 16.00 Kursavslut