Lägger vi dessutom till att vi inte umgås i någon större utsträckning, gärna självcensurerar våra åsikter och att vi via media ofta får en ganska onyanserad bild av dessa kulturer är det inte konstigt att feltolkningar uppstår. Ett tystnads vakuum skapar okunskap vilket innebär att vi inte lär oss förstå varandra utan istället blir rädda för våra olika värderingsperspektiv som resulterar i fördomar, utanförskap och rasism istället för inkludering och en känsla av tillhörighet.

Utgångspunkten för denna föreläsning är att medvetandegöra oss om vår egen kultur, våra fördomar och att allt i kulturmötet är kulturellt betingat. Men även att titta på och analysera motpartens kulturella värderingar för att i förlängningen kunna omvandla våra olikheter till möjligheter och mervärde. För att kunna möjliggöra detta och för att klara av svåra perspektivbyten behöver vi utmana våra fördomar, inhämta ny kunskap med öppet sinne samt medverka i tillåtande diskussioner med högt i tak.

Syfte

 • Bryta tystnadskulturen och öppna upp för tillåtande, respektfulla och nyanserade samtal kring våra olika kulturella perspektiv.
 • Diskutera kulturella skillnader med din egen erfarenhet som utgångspunkt.
 • Ge deltagarna tillgång till föreläsarens framtagna vetenskapligt baserade “Kulturverktyg” bestående av fyra steg: Notera vad som hände i kulturkrocken, Tolka hur du hanterade situationen och vilka värderingar som styrde dig, Förstå den andra partens agerande och värderingar för att därefter kunna välja hur du vill Bemöta situationen.
 • Skapa större förståelse och insikt om den afrikanska, muslimska och arabiska kulturens mångfald
 • Förståelse för värderingarnas betydelse i våra liv och hur de styr våra normer, åsikter och beteende.
 • Klara av perspektivbyten där vi dels tränar på att se oss själva & vår egen kultur ur andras perspektiv och tvärtom.

Ur innehållet

 • Definitioner av kultur
 • Steg för att uppnå en högre interkulturell kompetens
 • Olika kommunikationsmönster
 • Kulturella dimensioner som jämförelsegrund av våra värderingar
 • Träning av ett interkulturellt tankemönster,och perspektiv
 • Den afrikanska, muslimska och arabiska kulturen
 • Begreppsförklaring (islam, arab, muslim, islamist, jihadist)
 • Dagen är baserad på diverse forskningsresultat som varvas med videoklipp, personliga erfarenheter, anekdoter, gruppdiskussioner & träning med avslutande coachning.

Målgrupp

Du som i ditt yrke möter och måste hantera olika kulturer vare sig det är på hemmaplan eller på den internationella arenan.

Till anmälan

Kursen erbjuds vid följande tillfällen

Online

 • 22 oktober Sista anmälningsdag: 2024-10-15
 • 19 november Sista anmälningsdag: 2024-11-12

Madeleine Eriksson

Madeleine har en magister i internationell marknadsföring och har under mer än 20 år bott, arbetat och fostrat fyra barn i den arabiska kulturen och genomgått hela processen från kulturkrock till integration. Att uppfostra barn i en annan kultur är svårt och ofta uppstår kulturkrockar med barnen. I sitt arbete som universitetslärare i Tunisien utnyttjade hon skillnaden i studenternas tunisiska och hennes egen svenska kultur i undervisningen, vilket resulterade i dynamiska, spännande och innehållsrika diskussioner. Hon har precis utkommit med den spännande boken Så konstiga NI är! (O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer.

Läs mer

Learning is everything

Onlinekurs

 • 9.15 Uppstart på zoom med Madeleine
 • 9.30 Kursstart
 • 12.00 Lunchrast
 • 14.30 Paus
 • 16.00 Kursavslut