I föreläsningen beskrivs aktuell hjärnforskning och dess pedagogiska tillämpning för att öka inlärningsförmåga och stimulera intelligensutvecklingen under de år då hjärnan är som mest formbar. För ett lyckat resultat krävs inte bara att vi lär ut, utan att vi också har god kännedom om mottagarens kapacitet och förmåga.

Målgrupp

Pedagoger inom skolan.

Ur innehållet

 • Hjärnans formbarhet och bildandet av nya hjärnceller
 • ”Fire and wire”
 • Förhållandet mellan IQ, talang och driv
 • Vilken betydelse har arv-miljö?
 • Betydelsen av olika ”mindset” och hur de kan påverkas
 • Hur hänger ansträngning – belöning – uthållighet, driv ihop?
 • Hur träning av arbetsminnet kan förbättra koncentrationen
 • Motivation – vad fungerar bäst, Samband mellan fokus – koncentration – inlärning – minne
 • Föräldrars betydelse

Kursen erbjuds vid följande tillfällen

Online

 • 14 mars Sista anmälningsdag: 2024-03-07
 • 24 april Sista anmälningsdag: 2024-04-17
 • 15 maj Sista anmälningsdag: 2024-05-08

Berit Nordström

Berit är fil dr., leg. psykolog, har många års erfarenhet av arbete inom Barnhälsovården. Hon har också under drygt 15 år arbetat som lektor vid medicinska fakulteten, Lunds universitet och där forskat om barns utveckling. Berit har även handlett personal inom förskola, socialtjänst samt inom mödra-barnhälsovård och neonatalvård.

Läs mer

Learning is everything