Trauma har en särskild plats genom att vara det mest välbelagda samsjuklighetstillståndet vid missbruk, samtidigt som trauma också kan skapa de andra psykiska störningarna (med undantag för ADHD). Om traumat inte behandlas kommer det att finnas kvar och innebära en ständig risk för återfall. Anknytningsstörningar innebär att många klienter inte har någon enda person som de kan lita på i sina nätverk. Att bota anknytningsstörningar är att återställa förmågan att bygga tillitsfulla relationer.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som möter patienter, brukare och klienter med psykisk störning och samtidigt missbruk.

Ur innehållet

 • Missbruk som självmedicinering
 • Missbruk och psykisk störning – ömsesidig påverkan
 • Personlighetsstörningar– mer än 75 % har mer än en personlighetsstörning
 • Trauma – definition, biologi, effekter, betydelse som bakomliggande orsak, traumatisering till följd av livet som missbrukande.
 • Utagerande – en teori om utagerandet av vilken man kan förutsäga utagerandet och följa processen
 • Anknytningsproblematik – oförmågan att bygga trygga och tillitsfulla relationer
 • ADHD är mycket överrepresenterat i denna klientgrupp
 • Medberoende – en teori om medberoendets mest grundläggande orsaker.

Kursen erbjuds vid följande tillfällen

Online

 • 10 april Sista anmälningsdag: 2024-04-03
 • 7 maj Sista anmälningsdag: 2024-05-01

Stefan Sandström

Stefan Sandström är leg psykolog och författare, verksam vid Sandström – psykologi & friskvård AB. Mer information om Stefan och hans verksamhet kan du hitta på http://www.spfab.se/

Stefan är också författare till många böcker, bland andra Hot och våld i vård omsorg och socialt arbete, Gothia förlag 2007 och Makten du har, Gothia förlag 2008.

Läs mer

Learning is everything

Kurs på plats

 • 9.00 Samling, registrering och kaffe
 • 9.30 Kursstart
 • 12.00 Lunch
 • 14.30 Fika
 • 16.00 Avslut

Onlinekurs

 • 9.15 Samling på zoom med Stefan
 • 9.30 Kursstart
 • 12.00 Lunchrast
 • 14.30 Rast
 • 16.00 Avslut