Ur innehållet

 • Hur påverkas barnets hjärna i en alltmer digitaliserad värld?
 • Vad vet vi? Möjligheter – risker?
 • Vad saknar vi kunskap om?
 • Vad säger forskningen?
 • Effekter av inlärning via social interaktion kontra lärplattor
 • ”Timingens” centrala betydelse i barns utveckling
 • Hjärnan formas i samverkan med sina genetiska förutsättningar och den omgivande miljön
 • Hur utvecklas tillit och trygghet, impulskontroll och motivation?
 • Vad krävs för uppbyggandet av hjärnans ”infrastruktur?
 • Hur påverkas den växande hjärnan av långvarig stress?
 • Faktorer som skyddar respektive skadar hjärnan
 • Olika hormoners inverkan på framtida fysisk och psykisk hälsa?

 

I föreläsningen får vi lära oss mer om hur vi på bästa vis kan främja barnens utvecklingsmöjligheter med bibehållen respekt för deras egen inneboende utvecklingskraft. Vi får också veta mer om hur vi kan medverka till att barn blir trygga, utvecklar impulskontroll och inre motivation, empati, koncentration och social förmåga, allt viktiga förutsättningar för att lyckas i såväl skolan som i livet.

Målgrupp

Personal som arbetar med barn inom förskolan.

Kursen erbjuds vid följande tillfällen

Online

 • 18 april Sista anmälningsdag: 2024-04-11

Berit Nordström

Berit är fil dr., leg. psykolog, har många års erfarenhet av arbete inom Barnhälsovården. Hon har också under drygt 15 år arbetat som lektor vid medicinska fakulteten, Lunds universitet och där forskat om barns utveckling. Berit har även handlett personal inom förskola, socialtjänst samt inom mödra-barnhälsovård och neonatalvård.

Läs mer

Forma framtidens sinnen: Förstå och navigera barnhjärnans utveckling i den digitala eran.

Anmäl dig

Learning is everything