Ur innehållet

• Parasiterande personlighet, definition och beskrivning
• Två slags grunder för parasiterande:
o Passivt aggressiva personer
o Personlighetsstörda
• Personlighetsstördas effekter på arbetsmiljön
• Kommunikation och personlighet
• Kommunikationsfällor
• Medberoende – de som stöttar den Parasiterande
• Parasiterande grupprocesser och gruppkultur
• Att komma till rätta med problemet
o Fällor
o Inled processen direkt
o Saklig grund för uppsägning
o Processen

Målgrupp

Arbetsledare, chefer, HR, Socialtjänst – t.ex. försörjningsstöd, Arbetsförmedling, arbetslivsinriktad rehabilitering.

Kursen erbjuds vid följande tillfällen

 • Göteborg 22 majSista anmälningsdag: 2024-04-30

...och online

 • 15 maj Sista anmälningsdag: 2024-05-08

Stefan Sandström

Stefan Sandström är leg psykolog och författare, verksam vid Sandström – psykologi & friskvård AB. Mer information om Stefan och hans verksamhet kan du hitta på http://www.spfab.se/

Stefan är också författare till många böcker, bland andra Hot och våld i vård omsorg och socialt arbete, Gothia förlag 2007 och Makten du har, Gothia förlag 2008.

Läs mer

Learning is everything

Kurs på plats

 • 9.00 Samling, registrering och kaffe
 • 9.30 Kursstart
 • 12.00 Lunch
 • 14.30 Fika
 • 16.00 Kursavslut

Onlinekurs

 • 9.15 Samling på zoom med Stefan
 • 9,30 Kursstart
 • 12,00 Lunchrast
 • 14.30 Rast
 • 16.00 Kursavslut