Ur innehållet

 • Vad är det som gör en människa till det vi kallar rättshaverist?
 • Vilka kännetecken finns när en person förändras på detta sätt?
 • Varför agerar rättshaveristen som han eller hon gör?
 • Hur bemöter man den som endast har blick för sin egen sak?
 • Vad ska man tänka på?
 • Hur behåller vi ett empatiskt och professionellt bemötande i en svår och ansträngd situation?
 • Psykologiska förklaringsmodeller. Vilken hjälp finns för rättshaveristen?
 • Frågor, svar och diskussion
 • Rättshaveristiskt beteende och Coronakrisen. Hur påverkas beteendet av en samhällskris?

Målgrupp

Personal som i sin verksamhet kan komma i kontakt med personer som uppvisar ett rättshaveristiskt beteende.

Kursen erbjuds vid följande tillfällen

Online

 • 17 april Sista anmälningsdag: 2024-04-11
 • 4 juni Sista anmälningsdag: 2024-05-28

Jakob Carlander

Jakob är leg psykoterapeut och före detta präst inom den psykiatriska vården i Uppsala. Han arbetar bland annat med handledning och organisationsutveckling och har skrivit böcker inom vård, omsorg och socialtjänst bl a ”Trygga och otrygga möten”, ”Starka känslor” och ”Att lämna svåra besked”.

Läs mer

Learning is everything

Kurs på plats

 • 9.00 Samling, registrering och kaffe
 • 9.30 Kursstart
 • 12.00 Lunch
 • 14.30 Fika
 • 16.00 Avslut

Onlinekurs

 • 9.15 Inlogg på zoom
 • 9.30 Kursstart
 • 12.00 Lunchrast
 • 14.30 Rast
 • 16.00 Avslut