I akuta situationer måste du snabbt fatta bra beslut. Det kan gälla hot och risker i form av obehöriga, intrång, skadegörelse, inbrott, olycksfall och brand. Det kan också handla om att bemöta människor i svåra situationer. Därför är det viktigt att du i receptionen har rätt utbildning och vet vad som måste göras.

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper om hur du kan förena säkerhet med god service.

Innehåll

Inledning

 • Presentation
 • Deltagarnas förväntningar

Förebyggande

 • Trygghet och säkerhet
 • Värdskap och god service
 • Arbetssituationer som kan vara besvärliga och utgöra risker
 • Förebyggande åtgärder

Kommunikation

 • Kroppsspråk
 • Signalvärde
 • Aktivt lyssnande
 • Vad kan du själv påverka?
Konflikthantering
 • Konflikttrappan
 • Led samtalet
 • Verbal konflikthantering
 • Konfliktreducerande principer
Akuta händelser
 • Akut situation och stressreaktion
 • Mentalt förberedelse
 • Larma
Säkerhetstänkande
 • Medvetet risktagande
 • Förenkla för dig själv
 • Försvåra för gärningspersonen
Summering
 • Sammanfattning av dagen
 • Hur går du vidare med ditt förebyggande arbete?

Målgrupp

Personal som ansvarar och/eller arbetar i reception.

Kursen erbjuds vid följande tillfällen

 • Göteborg 29 majSista anmälningsdag: 2024-05-22

...och online

 • 11 mars Sista anmälningsdag: 2024-03-05
 • 11 april Sista anmälningsdag: 2024-04-04
 • 5 juni Sista anmälningsdag: 2024-05-29

Andreas Ring

Andreas är föreläsare och utbildare och har en bakgrund med över 10 års arbete inom polisen. Han har bland annat tjänstgjort som ingripandepolis, utredare, underrättelsesamordnare och som chef för brottsförebyggande verksamhet.

Andreas är utbildad förundersökningsledare samt instruktör inom våldsbejakande radikalisering och krogtillsyn. Han har ingått i konceptet SPT (särskild polistaktik) som ofta tas i anspråk vid större händelser. Under de senaste åren har Andreas föreläst i 150 kommuner för fler än 20000 personer.

Läs mer

Learning is everything

Kurs på plats

 • 8.45 Samling, registrering och kaffe
 • 9.15 Kursstart
 • 12.00 Lunch
 • 14.30 Fika
 • 16.00 Avslutning

Onlinekurs

 • 9.00 Uppstart på zoom med Andreas
 • 9.15 Kursstart
 • 12.00 Lunchrast
 • 14.30 Paus
 • 16.00 Avslutning