Kursens innehåll/agenda

 • Vad är självledarskap, vilka är vinsterna och utmaningar?
 • Hur du känner igen ett gott självledarskap
 • Vad en organisation behöver göra för att lyckas
 • Beteende- och kommunikationsstilar – vilken är din?
 • Beteenden som bygger förtroende, tillit och ”likeability”
 • Att stärka ditt mod och ditt självförtroende
 • Bygg ditt ”självledarhus” – från grunden till taket, steg för steg
 • Ta ut en kompassriktning, bli klar över dina främsta värderingar
 • Sätta och ha tydliga och meningsfulla mål
 • Hantera hinder, motstånd och tvivel konstruktivt
 • Ta ansvar för det du kan påverka
 • Göra en handlingsplan och få saker och ting att hända
 • Styr ditt beteende i samarbetet med andra
 • Tre goda samtalsfärdigheter du behöver
 • Ta ansvar för att må bra

Kursen erbjuds vid följande tillfällen

Bengt Kallenberg

Bengt arbetar sedan 10 år tillbaka med utveckling av ledarskap och grupper. Han är civilingenjör med många års egen erfarenhet och chefs- och ledarpositioner inom större och mindre organisationer.

Han utbildar, leder seminarier och håller föredrag inom både privat och offentlig verksamhet. Bengt har också skrivit ett par böcker om ledarskaps- och grupputveckling.

Läs mer

Learning is everything