Berit Nordström

Berit är fil dr., leg. psykolog, har många års erfarenhet av arbete inom Barnhälsovården. Hon har också under drygt 15 år arbetat som lektor vid medicinska fakulteten, Lunds universitet och där forskat om barns utveckling. Berit har även handlett personal inom förskola, socialtjänst samt inom mödra-barnhälsovård och neonatalvård.

Berit Nordström

Låt Berit Nordström föreläsa för dig och din arbetsgrupp

Om du är intresserad av att beställa någon av Berit Nordström utbildningar till till dig själv eller till din arbetsgrupp så kontakta oss via formuläret.

Vi återkopplar till dig så snart vi kan, oftast inom 3 arbetsdagar.

Tillgängliga utbildningar