David Edfelt

David är leg psykolog, utbildare, handledare och författare till flera böcker för förskollärare och annan pedagogisk personal i förskolan. Han handleder arbetslag, specialpedagoger och ledning inom förskolan, är en flitig föreläsare och undervisar även på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

David Edfelt

Låt David Edfelt föreläsa för dig och din arbetsgrupp

Om du är intresserad av att beställa någon av David Edfelt utbildningar till till dig själv eller till din arbetsgrupp så kontakta oss via formuläret.

Vi återkopplar till dig så snart vi kan, oftast inom 3 arbetsdagar.