Boka plats till våra intressanta utbildningar

Vad vill du och dina kollegor lära dig mer om?
På Kompetenstjänst tror vi på att när människor kan bära varandra och sig själva med rätt kunskap skapas värdefulla relationer som ger utrymme att växa både på individ- och gruppnivå.

  • Barn & utbildning
  • Omsorg & stöd
  • Hälsa & sjukvård
  • Övrigt
  • Visa alla

Utveckla självledarskapet

Till anmälan

Att förstå sin egen utsatthet - stöd för professionella i människovårdande yrken

Till anmälan

Fyra typer av självskadebeteende

Till anmälan

Barn med utmanande beteende – tidiga insatser i förskolan

Till anmälan

Parasiterande personlighet

Till anmälan

Hot och våld i människovårdande yrken

Till anmälan

Motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD

Till anmälan

Ledarskap för sjuksköterskor

Till anmälan

Säkerhet i receptionen

Till anmälan

Interkulturell kompetens

Till anmälan

Kunskap, motivation och utveckling för dig som är undersköterska

Till anmälan

Kunskap om hjärnan - vägen till förbättrad inläning

Till anmälan

Rättshaveristiskt beteende och stalking i yrkesliv och offentlig förvaltning

Till anmälan

Missbruk, trauma och samsjuklighet

Till anmälan

Administratören som samordnare

Till anmälan

Arbetslagsledarutbildning för pedagoger

Till anmälan

Om barnhjärnans tidiga utveckling i en alltmer digitaliserad värld

Till anmälan

Skräddarsy din kurs

I stort sett alla våra utbildningar kan beställas som uppdragsutbildning.

Visa våra kursledare