Boka plats till våra intressanta utbildningar

Vad vill du och dina kollegor lära dig mer om?
På Kompetenstjänst tror vi på att när människor kan bära varandra och sig själva med rätt kunskap skapas värdefulla relationer som ger utrymme att växa både på individ- och gruppnivå.

  • Barn & utbildning
  • Omsorg & stöd
  • Hälsa & sjukvård
  • Övrigt
  • Visa alla

Presentera bättre!

Till anmälan

Skolans största utmaningar

Till anmälan

Att lyckas i svåra möten med föräldrar

Till anmälan

Medarbetare som är motarbetare

Till anmälan

Nationella riktlinjer 2024: adhd och autism

Till anmälan

Ofrivillig skolfrånvaro

Till anmälan

Språk- och kunskapsutveckling - Hur kan bättre resultat uppnås?

Till anmälan

Service och bemötande i den offentliga sektorn

Till anmälan

Spelmissbruk

Till anmälan

Suicidprevention

Till anmälan

Chefens utmanande samtal

Till anmälan

Barn med utmanande beteende tidiga insatser i förskola och skola

Till anmälan

Utveckla självledarskapet

Till anmälan

Att förstå sin egen utsatthet - stöd för professionella i människovårdande yrken

Till anmälan

Fyra typer av självskadebeteende

Till anmälan

Barn med utmanande beteende – tidiga insatser i förskolan

Till anmälan

Hot och våld i människovårdande yrken

Till anmälan

Motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD

Till anmälan

Ledarskap för sjuksköterskor

Till anmälan

Säkerhet i receptionen

Till anmälan

Interkulturell kompetens

Till anmälan

Kunskap, motivation och utveckling för dig som är undersköterska

Till anmälan

Kunskap om hjärnan - vägen till förbättrad inläning

Till anmälan

Rättshaveristiskt beteende och stalking i yrkesliv och offentlig förvaltning

Till anmälan

Missbruk, trauma och samsjuklighet

Till anmälan

Administratören som samordnare - leda utan att vara chef

Till anmälan

Arbetslagsledarutbildning för pedagoger

Till anmälan

Skräddarsy din kurs

I stort sett alla våra utbildningar kan beställas som uppdragsutbildning.

Visa våra kursledare